Osprzęt spawalniczy

 • reduktory butlowe jednostopniowe
 • reduktory butlowe jednostopniowe do argonu i dwutlenku węgla ze wskaźnikiem manometrycznym przepływu gazu oraz wersja „MINI”
 • reduktory butlowe jednostopniowe z zaworem odcinającym
 • reduktory butlowe dwustopniowe
 • reduktory butlowe dwustopniowe z rotametrem
 • reduktory butlowe dwustopniowe do argonu i dwutlenku węgla ze wskaźnikiem manometrycznym przepływu gazu z podgrzewaczem
 • centralne
 • reduktory butlowe i sieciowe
 • reduktory butlowe sieciowe dużej wydajności
 • punkt poboru gazu typ PPG…
 • reduktory butlowe specjalne z zaworem odcinającym
 • reduktory butlowe jednostopniowe do propanu-butanu
 • minibezpieczniki przypalnikowe oraz bezpieczniki suche przyreduktorowe
 • oszczędzacz gazów
 • typowe rampy przyścinne – dwustronne
 • zawory odcinające
 • rozgałęziacze
 • zaciski biegunowe
 • młotek spawalniczy
 • redukcje jednoelementowe
 • węże spawalnicze, końcówki i nakrętki węża
 • złączki, dwuzłączki, trójzłączki
 • stanowiska przenośne i przewoźne

Elektrody otulone

Posiadamy w swojej ofercie elktrody do stali: niestopowych i niskostopowych, stali normalizowanych i normalizowanych + ulepszonych

Druty lite MIG/MAG

Posiadamy w swojej ofercie materiały do metod GMA i GTA : do stali niestopowych i niskostopowych, stali normalizowanych i normalizowanych

Pręty TIG

Druty rdzeniowe

Topniki

Druty lite i rdzeniowe do spawania pod topnikiem