CITOCUT 25 C

CITOCUT 25 C► Plazma powietrzna z tradycyjnym transformatorowym źródłem i z
skokową regulacją prądu cięcia od 30 do 80A (trzy zakresy cięcia)
► Cięcie dla stali czarnej:
– rozdzielające 30mm,
– jakościowe 25mm
► Cięcie kontaktowe od 0,1-8,0 mm, z dystansem od 1,0-30mm
► Czytelny, przyjazny, łatwy w obsłudze panel przedni, cztery koła
► Chłodzenie wymuszone – wentylator + zabezpieczenie termiczne
► Możliwość współpracy/zasilania z agregatu prądotwórczego (o mocy
nominalnej 19kVA)
► Palnik  CITORCH P40C dł. 5m, (w opcji 15m)  zajarzanie  z   prze-
pływem wstecznym gazów w przewodzie wlotowym „blow- back” (bez
zajarzania i zakłóceń  HF)
► Palnik CITORCH P40C – max prąd 120A przy P60% (dla 40ºC)
► Podłączenie palnika ze źródłem za pomocą złącza CENTRAL
► Palnik CITORCH P40C z podwójnie działającym przyciskiem zabe-
zpieczającym przed przypadkowym załączeniem, czujnik obecności
części, wykrywacz wew. zwarcia
► OKRES GWARANCJI 24 MIESIĄCE

 

 

Znamionowe napięcia zasilania 220/230/380/400V, 50-60Hz, 3 fazy
Pobór prądu przy max obciążeniu  dla 400V = 27A
Prąd cięcia  80 A
przy   40% dla 40°C 80 A
przy   85% dla 40°C 50 A
przy 100% dla 40°C 30 A
Masa / Wymiary LxWxH 80kg / 500 x 855 x 705
Norma EN 60974-1 / EN 60974-10/ EN 60974-7
Klasa izolacji / Klasa ochrony obud. H / IP 23