CITOARC 1600 HPF

CITOARC 1600 HPF► Inwertor do spawania elektrodą MMA + TIG (zajarzanie
przez potarcie Lift TIG)
► Urządzenie wyprodukowane zgodnie z dyrektywą EU
2004/108/EC o Elektromagnetycznej Kompatybilności
► Zastosowano system HPF – aktywną korektę
współczynnika mocy. System umożliwia efektywne
wykorzystanie mocy urządzenia oraz chroni je przed
nadmiernymi spadkami napięcia zasilającego. Sprzęt jest
bardziej wydajny w zakresie zużycia energii dzięki redukcji
strat mocy podczas zasilania tzn. zużywa mniej prądu przy
tej samej mocy spawania
► Wbudowane fabrycznie funkcje do spawania MMA:
– ARC FORCE – narastanie prądu zwarcia
– HOT START – gorące zajarzanie
– ANTI STICK – układ antyprzyklejeniowy
► Zredukowano pobór mocy – urządzenie można podłączyć do
domowej sieci zasilającej z bezpiecznikiem 15A
► W standardowym wyposażeniu urządzenie ma przewód
zasilający z wtyczką Schuko
► Możliwość współpracy/zasilania z agregatu prądotwórczego
(o mocy nominalnej 9kVA)
► Źródło prądu może pracować poprawnie przy spadku lub
wzroście napięcia zasilania +/-20%; istnieje możliwość
użycia przewodów zasilających o dł.70m i przekroju 2,5mm²
► Przy podłączeniu do domowej sieci zasilającej jest możliwość
spawania elektrodą o max. średnicy 4,0mm
► Zagwarantowana pewność działania i ograniczenie ryzyka
defektów przez redukcję liczby komponentów
► Źródło przenośnie 6,6 kg
► Gwarantowany cykl pracy przy 40°C
► OKRES GWARANCJI  18 MIESIĘCY

 

Znamionowe napięcie zasilania 230 V, 50-60 Hz
Zużycie prądu efektywne/max. 15 A / 21,5 A
Zabezpieczenie prądowe 15 A
Napięcie wtórne stanu jałowego 43,4 V
Zakres prądu spawania 5 A – 160 A
Prąd spawania   30% dla 40°C 160 A 
Prąd spawania   60% dla 40°C 140 A
Prąd spawania 100% dla 40°C 120 A
Średnica stosowanych elektrod ø 1,6 ÷ 4,0 mm
Wymiary LxWxH  170 x 320 x 395 mm
Masa 6,6 kg
Norma EN 60974.1 / EN 60974.10
Klasa izolacji / Klasa ochr. obud. H / IP 23 S