CITOTIG 2200 EXPERT

CITOTIG 2200 EXPERT► Inwertor do spawania stali niestopowych, wysokostopowych
metodą TIG z pulsem – prądem DC i  elektrodą otuloną max 5mm
► Bardzo łatwy w użyciu: prosta i czytelna płyta czołowa, proste
podłączenie uchwytu TIG, wyświetlacz cyfrowy parametrów spaw.
► Zastosowano system FPC – aktywną korektę współczynnika mocy.
System umożliwia efektywne wykorzystanie mocy urządzenia oraz
chroni je przed nadmiernymi spadkami napięcia zasilającego.
Sprzęt jest bardziej wydajny w zakresie zużycia energii dzięki
redukcji strat mocy podczas zasilania tzn. zużywa mniej prądu przy
tej samej mocy spawania
► Zredukowano pobór mocy – urządzenie można podłączyć do domowej
sieci zasilającej z bezpiecznikiem 16A; przewód z wtyczką Schuko
► Przy  spawaniu TIG występuje  zajarzanie wysoką częstotliwością
HF, 2-takt, 4-takt, spawanie punktowe, pełny cykl spawania
► Dostępne regulacje przy spawaniu TIG:
przed-wypływ gazu wstępnego od 0,2÷5s; narastanie prądu od 0÷10s;
zredukowanego prądu dla TIG DC (4T) i prądu bazowego pulsacji
dla TIG PULS (2T/4T) do 10% wartości prądu nominalnego; czasu
spawania punktowego (SPOT TIME) od 0,1÷10sec; balansu dla TIG
PULS; częstotliwości dla TIG DC PULS; opadania prądu (unikanie
kraterów na końcu spawania i ryzyka pęknięć) od 0÷10s; po-wypływ
gazu (zabezpieczenie części spawanej oraz elektrody wolframowej
przed utlenianiem przy spaw.) od 0,2÷20 s
► Możliwość zapamiętywania i wywoływania programów spawania
► Możliwość współpracy/zasilania z agregatu prądotwórczego
► Źródło prądu może pracować poprawnie przy spadku lub
wzroście napięcia zasilania +/-20%; istnieje możliwość
użycia przewodów zasilających o dł.70m i przekroju 2,5mm²
► Możliwość podłączenia zdalnego sterowania do płynnej regulacji
nastawienia prądu: ręczne lub pedał nożny
► Zagwarantowana pewność działania i ograniczenie ryzyka
defektów przez redukcję liczby komponentów
► OKRES GWARANCJI 18 MIESIĘCY

 

 

Znamionowe napięcie zasilania 230 V (+/- 20%), 50-60 Hz, 1 faza
Moc pobierana obciąż.znam. dla TIG 12A, dla MMA 16 A
Napięcie wtórne stanu jałowego 50 V 
Zakres prądu spawania 5-220 A 
Prąd spawania   35% dla 40°C 220 A
Prąd spawania   60% dla 40°C 180 A
Prąd spawania 100% dla 40°C 150 A
Średnica stosowanych elektrod ø 1,6 ÷ 5,0 mm
Wymiary LxWxH  205 x 345 x 460 mm
Masa 9,5 kg 
Norma EN 60974.1, EN 60974.10
Klasa izolacji/Klasa ochrony obud. H / IP 23 S
Gniazdo szybkom./wtyk prądowy 50mm²