Urządzenia do cięcia i spawania

Opis urządzeń do cięcia i spawania dostępnych stacjonarnie w siedzibie firmy

Urządzenia do cięcia plazmowego

Cięcie plazmowe – proces, w którym gaz o własnościach przewodzących jest kontrolowany i sterowany. Na palniku zamontowane są elementy eksploatacyjne, zwężające i sterujące strumieniem zjonizowanego gazu lub łuku plazmowego, pozwalając na cięcie popularnych metali.

Wymagania dla cięcia łukiem plazmowym

 • Gaz roboczy: powietrze, azot itp.
 • Źródło zasilania: zasilacz stałego napięcia
 • Metoda rozruchowa: start kontaktowy.

Co potrafi plazma?

 • Ciąć dowolny metal przewodzący prąd elektryczny
 • Robić względnie czyste i proste cięcia bez wypaczeń
 • Ciąć znacznie szybciej niż inne technologie
 • Zastąpić wiele innych narzędzi
 • Żłobić dowolny metal przewodzący
 • Można ich używać z większością wypalaczy ścieżkowych i wycinarek kształtów
 • Działają również w terenie zasilane z prądnic spalinowych

Cięcie plazmowe a technologie tlenowo – paliwowe

 • Plazma potrafi ciąć metale bez zawartości żelaza; palnik tlenowo – paliwowy – nie
 • Plazma szybciej tnie lepsze przewodniki
 • Po cięciu plazmowym konieczna jest niewielka obróbka wtórna
 • Plazma zapewnia niższe koszty użytkowania
 • Istotnie mniejsze strefy przegrzania
 • Praktycznie brak wypaczeń
 • Plazma tnie także powierzchnie malowane, brudne i zardzewiałe
 • Technologia plazmy jest bezpieczniejsza; brak łatwopalnych gazów

Palniki do cięcia gazowego

Jak wybrać palnik do cięcia?

Jak wybrać palnik do cięcia? Cięcie metalu jest częstym etapem wielu prac spawalniczych, zarówno w warsztacie, jak i na placu budowy. Dwa popularne procesy cięcia metalu to cięcie łukiem plazmowym i cięcie tlenowo – paliwowe. Oba systemy mają wady i zalety, więc wybór najlepszego zależy od wielu czynników, w tym rodzaju i grubości ciętego metalu, miejsca pracy, dostępnych źródeł energii i kosztów.
Palniki tlenowo – gazowe przez długi czas były najpopularniejszym wyborem do cięcia metalu w terenie ze względu na zalety przenośności. Jednak postęp technologiczny sprawia, że plazma staje się opcją bardziej przenośną

Jak wybrać palnik do cięcia – grubość metalu

 1. Na początek trzeba określić grubość metalu, który będzie cięty. Rozmiar końcówki palnika powinien być zawsze przeznaczony do cięcia akurat tej grubości lub większej (jeśli mamy jakiś zakres).
 2. Wybierz dyszę tnącą odpowiednią do używanego paliwa gazowego i kondycji metalu. Konstrukcje końcówek tnących różnią się w zależności od gazu i zastosowania. Przykłady: jednoczęściowa końcówka jest zwykle używana do cięcia tlenem – acetylenem, a dwuczęściowa do cięcia tlenem i gazem alternatywnym (gaz ziemny, propan, propylen itp.). Istnieją również lekkie, ogólne i ciężkie końcówki podgrzewania wstępnego dostępne dla różnych metali i warunków metalowych.

Większość użytkowników palników do cięcia tlenowo – gazowego nie przywiązuje wagi do wielkości końcówek tnących. Osoby zajmujący się skupem złomu uważają, że większe jest lepsze, a pracownicy produkcyjni są bardziej zainteresowani kosztami zużycia gazu niż wyborem odpowiedniej końcówki do danego zadania. Jednakże prawda jest taka, że producenci dysz tnących zadają sobie wiele trudu, aby odpowiednio dobrać rozmiar końcówki, maksymalizując wydajność i prędkość, przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów zużycia gazu na niskim poziomie. Wybór zbyt dużej lub zbyt małej końcówki powoduje jedynie nieefektywność i/lub straty dla użytkownika. Nie da się szybciej ciąć 2,5cm blach, jeśli użyje się końcówki o średnicy 15cm. I odwrotnie, będziesz ciąć 2,5cm płytę wolniej, marnując więcej gazu, jeżeli końcówka będzie miała nieodpowiedni rozmiar.

Wybór ze względu na rodzaj gazu

Różne palniki są przeznaczone do wyszczególnionych gazów.
Rodzaje dostępnych gazów to:

 • propan-butan
 • acetylen
 • metan
 • MAPP

W zależności od używanego gazu, należy zawsze wybierać palnik do tego gazu, którego używamy przy pracach!

Akcesoria do cięcia

Dysza podgrzewająca powinna być wykonana z miedzi. Stabilność termiczna miedzi handlowej jest 3-4 razy większa niż mosiądzu i ma kolor czerwony w przeciwieństwie do żółtego mosiądzu. Dla przykładu, dla acetylenu dysza tnąca palnika powinna być również wykonana z miedzi. Uchwyt, rury i złączki powinny być wykonane z mosiądzu, miedzi lub stali nierdzewnej. Końcówka i wtryskiwacz powinny być zawsze łatwe do wymiany. Ważne jest, aby w przypadku awarii lub zablokowania końcówki czy wtryskiwacza usunąć go możliwie jak najszybciej. W takim przypadku można uniknąć niepotrzebnego wydatku w postaci ponownego zakupu nowego palnika tnącego.

Profesjonalne palniki tnące powinny być wyposażone w dźwignię do cięcia zaworu tlenowego lub skrzydełko o minimalnej średnicy – 40 mm. Jest to ważny warunek otwarcia i zamknięcia zaworu tlenowego podczas pracy ciągłej. Skrzydła zaworów powinny się obracać z niewielkim wysiłkiem (nie wolno nimi machać ani obracać na sztywno). Istnieje duże prawdopodobieństwo samoczynnego przestawienia płomienia podczas pracy w przypadku swobodnego obrotu (jest to niebezpieczne). Zaś zbyt ciasny obrót zaworów nie
jest wygodny do regulacji lub gaszenia palnika do cięcia. Czasami może być to niemożliwe.

Wrzeciona zaworów powinny być wykonane ze stali nierdzewnej (ich średnia żywotność wynosi co najmniej 15000 cykli roboczych). Wykonywanie wrzeciony z mosiądzu jest zabronione, ponieważ ich żywotność wynosi tylko ok. 500 cykli roboczych, przy czym w kolejnych cyklach zawory zaczną przeciekać. Może to doprowadzić do wycieku gazu opałowego i tlenu, co z kolei może spowodować wybuch nagromadzonej mieszanki gazowej. Dopuszcza się stosowanie wrzecion łączonych – mosiężnych ze stalą nierdzewną. Jest to znacznie lepsze rozwiązanie niż w przypadku wrzecion z litego mosiądzu. Łączone wrzeciona 6/9 nie mogą być stosowane przy palnikach do cięcia metalu do 300 mm. Złączki 6/9 redukują trzykrotnie obszar przepływu w stosunku do złączki Ø9 mm, co nie wystarcza do zapewnienia przepływu gazów.

Palniki do cięcia acetylenowo -tlenowe – są zaprojektowane do sprawnego cięcia stali węglowych i niskostopowych, z wykorzystaniem acetylenu, którego zaletą jest szybkie uzyskiwanie wysokiej temperatury.

Palniki do cięcia propanowo- tlenowe – służą do cięcia stali węglowych oraz niskostopowych, ich zaletą jest niższa cena propanu w porównaniu do acetylenu.

Palniki do cięcia bezinżektorowe – posiadają bezinżektorowy system mieszania gazów, w zależności od nałożonej dyszy można tu używać takich gazów palnych jak acetylen, propan-butan lub gaz ziemny. Służy on do cięcia stali węglowych i niskostopowych.

Rodzaje palników gazowych

Palniki dzielą się na 2 grupy co jest uzależnione od sposobu mieszania gazów. Pierwsze to palniki inżektorowe (smoczkowe), którą stanowią zdecydowaną większość produkowanych palników. Zasada działania inżektora polega na tym, żeby szybko wtłaczany pod wyższym ciśnieniem tlen zasysał do komory mieszania odpowiednią ilość gazu palnego. Warunkiem prawidłowego działania inżektora jest ustawienie właściwego ciśnienia na reduktorach.

Palniki bezinżektorowe są rzadko stosowane, a zasada ich działania polega na podawaniu do palnika gazów pod tym samym ciśnieniem i mieszania wewnątrz korpusu palnika lub na zewnątrz palnika. Dostarczanie gazu pod tym samym ciśnieniem wymaga stosowania specjalnych reduktorów równoprężnych.

Generalnie przeznaczenie palników determinuje rodzaj używanych gazów. Najpopularniejszymi palnikami są palniki uniwersalne, które służą zarówno do spawania jak i do cięcia, wyróżnia się jednak palniki o konkretnych specjalnych zastosowaniach.

Palniki uniwersalne acetylenowo – tlenowe – mają szeroki zakres zastosowań, służą do spawania: stali, żeliwa, mosiądzu, a także miedzi brązu i aluminium oraz do cięcia stali węglowych i niskostopowych. Ponadto palniki można używać do podgrzewania, lutowania bądź opalania.

Palniki uniwersalne propanowo – tlenowe – służą głównie do cięcia oraz podgrzewania oraz mają możliwości spawania metali kolorowych, lutowania twardego oraz opalania.

W skład stanowiska do spawania gazowego wchodzi:

 • palnik
 • reduktory butlowe
 • bezpieczniki
 • butle z gazami
 • węże
 • zestaw części do palnika

Rodzaje reduktorów:

Zadaniem reduktora jest zmniejszanie ciśnienia z butli odpowiedniego ciśnienia roboczego. Dzielimy je ze względu na zastosowanie na reduktory butlowe i sieciowe. Reduktor butlowy znajduje się bezpośrednio na butli, natomiast Reduktor sieciowy na rurach instalacji doprowadzania gazu. Drugi podział butli dokonuje się przez różnice w budowie i wyróżnia się tu reduktory jednostopniowe oraz dwustopniowe. Reduktor jednostopniowy posiada komorę wysokiego ciśnienia oraz komorę niskiego ciśnienia, pomiędzy nimi znajduję się membrana, która nagina się przez obroty pokrętła reduktora. Reduktor dwustopniowy składa się z dwóch połączonych ze sobą reduktorów jednostopniowych i takie rozwiązanie pozwala na dokładniejszą regulację i lepsze utrzymywanie stałego ciśnienia. Reduktory są dobierane do konkretnego rodzaju używanego gazu.

Bezpieczniki gazowe:

Bezpieczniki gazowe mają za zadanie ochronę przed cofnięciem gazu lub płomienia. Sytuacja taka jest możliwa w kilku sytuacjach, np. gdy: dysza palnika zostanie zalana ciekłym metalem, zostanie zbyt mocno zbliżona do spawanego materiału, prędkość wylotu gazu będzie mniejsza od jego spalania, jeden z zaworów będzie zakręcony lub niedostatecznie odkręcony.

Przymus używania bezpieczników gazowych jest uregulowany w przepisach BHP:

“ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych -stan prawny: listopad 2005 r. § 23. 1. W przypadku zasilania urządzenia spawalniczego gazem palnym pobieranym z baterii butli, z wiązki butli, z generatora gazu lub z rurociągu, w każdym punkcie poboru gazu powinien być stosowany bezpiecznik. 2. W przypadku zasilania palników tlenowo – gazowych gazami pobieranymi z butli powinny być stosowane bezpieczniki usytuowane na wlocie lub wewnątrz palnika. Wymaganie to nie dotyczy przewodów tlenu tnącego w palnikach przeznaczonych do cięcia.”

Bezpieczniki występują jako przypalnikowe oraz przyreduktorowe i jak wskazują nazwy różnica polega na miejscu stosowania bezpiecznika.

Węże używane przy spawaniu i cięciu gazowym mają różne kolory w zależności od rodzaju stosowanego gazu:

 • Tlen – niebieski
 • Acetylen – czerwony
 • Propan – pomarańczowy

Węże muszą spełniać wymagania określone w przepisach BHP. Mówią one między innymi o dopuszczalnym zastosowaniu i minimalnych długościach przewodów.

“ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych -stan prawny: listopad 2005 r. § 22. 1. Węże do gazów powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem, rodzajem gazu i ciśnieniem znamionowym. W przypadku mieszanek gazowych należy stosować wąż odpowiedni do gazu dominującego w mieszance. 2. Minimalna długość węży spawalniczych powinna wynosić co najmniej 5 m, a maksymalna, mierzona od punktu pomiaru ciśnienia do punktu odbioru gazu (palnika), nie powinna przekraczać 20 m. W razie potrzeby zastosowania dłuższych węży ciśnienie zasilania powinno być skorygowane o spadki ciśnienia występujące w wężu. 3. Dopuszczalne jest przedłużanie węży, pod warunkiem zastosowania znormalizowanych dwuzłączek metalowych o średnicy zgodnej ze średnicą znamionową węża. Minimalna długość każdego z łączonych odcinków węży powinna wynosić co najmniej 4 m. 4. Szczelność i wytrzymałość eksploatowanych węży powinny być kontrolowane w okresach ustalonych stosownie do warunków ich eksploatacji, lecz nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.”

W ofercie Techgaz znajdziecie Państwo spawarki różnego typu. Od najpopularniejszych spawarek MMA do spawania metodą łukową, przez spawarki MIG/MAG do spawania w osłonie gazowej, aż po spawarki TIG. Drugie z wymienionych polecamy osobom z niewielkim doświadczeniem. Charakteryzują się one bowiem łatwością obsługi i intuicyjnością. Tzw. migomaty są ponadto stosunkowo łatwe w użytkowaniu ze względu na brak konieczności podawania elektrody topliwej. Dla niektórych użytkowników o niewielkim doświadczeniu dobrym wyborem będą też spawarki MMA. Wymagają one bardzo płynnej pracy, jednak umożliwiają wykonywanie spoin znacznie wolniej, co dla wielu osób jest zaletą. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to urządzenie tak precyzyjne, jak pozostałe typy spawarek.

Spawarka MMA

Spawarki typu MMA nazywane są też często elektrodowymi. Można je wykorzystywać do wykonywania prostych spoin stali czarnych oraz nierdzewnych, a w niektórych przypadkach także aluminium. Trzeba jednak pamiętać o prawidłowym doborze elektrody, gdyż w tej metodzie spawania to właśnie ona odpowiada za połączenie metalu. Poszczególne elektrody różnią się od siebie otuliną. Istnieją otuliny rutylowe, celulozowe, zasadowe oraz kwaśne. Pierwsze  nich są najbardziej uniwersalne.

Spawarka inwertorowa

Spawarki inwertorowe charakteryzują się wielką uniwersalnością. Z ich pomocą można pracować każdą metodą – zarówno MIG/MAG, jak i MMA oraz TIG. Z tego powodu spawarki inwertorowe są często wykorzystywane w profesjonalnych zakładach spawalniczych. Wielu fachowców docenia je za kompaktowość – są one stosunkowo lekkie. Modele te są ponadto wzbogacone o dodatkowe funkcje, np. możliwość pracy z agregatem prądotwórczym. Ich dodatkowym atutem jest oszczędność, gdyż pobierają stosunkowo niewiele mocy i bardzo szybko się chłodzą. Z drugiej strony wymagają większej ostrożności niż konkurencyjne spawarki transformatorowe. Są dosyć podatne na uszkodzenia mechaniczne.

Urządzenia MIG/MAG

Jednymi z bardziej cenionych, profesjonalnych urządzeń MIG/MAG są półautomaty  Magnum, Ideal  Spawanie z użyciem tego sprzętu jest bezpieczne i precyzyjne. Bywa nazywane:

 • spawaniem łukowym,
 • spawaniem w ochronie gazowej,
 • spawaniem w osłonie CO2,
 • spawaniem półautomatycznym.

Każde z powyższych określeń dobrze oddaje charakter pracy wykonywanej z użyciem migomatu tego typu. Wykonywanie spoiwa odbywa się bowiem z użyciem specjalistycznego gazu ochronnego, którym może być dwutlenek węgla. Praca fachowca jest tutaj w dużej mierze wspierana przez automat, dlatego jest to technologia doceniana przez wielu spawalników.

Półautomaty MIG/MAG produkowane przez firmy Magnum oraz Ideal posiadające funkcję PULS są używane przede wszystkim do łączenia elementów o różnej grubości, np. cienkich blach z grubymi. Wszystkie modele charakteryzują się nowoczesnością i wyróżniają się jakością wykonania. Zapewniają sprawną i wygodną pracę w profesjonalnym oraz w przydomowym warsztacie. Sprzęty są objęte gwarancją.


Typy spawarek

W ofercie Techgaz znajdziecie Państwo spawarki różnego typu. Od najpopularniejszych spawarek MMA do spawania metodą łukową, przez spawarki MIG/MAG do spawania w osłonie gazowej, aż po spawarki TIG. Drugie z wymienionych polecamy osobom z niewielkim doświadczeniem. Charakteryzują się one bowiem łatwością obsługi i intuicyjnością. Tzw. migomaty są ponadto stosunkowo łatwe w użytkowaniu ze względu na brak konieczności podawania elektrody topliwej. Dla niektórych użytkowników o niewielkim doświadczeniu dobrym wyborem będą też spawarki MMA. Wymagają one bardzo płynnej pracy, jednak umożliwiają wykonywanie spoin znacznie wolniej, co dla wielu osób jest zaletą. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest to urządzenie tak precyzyjne, jak pozostałe typy spawarek.

Spawarka MMA

Spawarki typu MMA nazywane są też często elektrodowymi. Można je wykorzystywać do wykonywania prostych spoin stali czarnych oraz nierdzewnych, a w niektórych przypadkach także aluminium. Trzeba jednak pamiętać o prawidłowym doborze elektrody, gdyż w tej metodzie spawania to właśnie ona odpowiada za połączenie metalu. Poszczególne elektrody różnią się od siebie otuliną. Istnieją otuliny rutylowe, celulozowe, zasadowe oraz kwaśne. Pierwsze  nich są najbardziej uniwersalne.

Spawarka inwertorowa

Spawarki inwertorowe charakteryzują się wielką uniwersalnością. Z ich pomocą można pracować każdą metodą – zarówno MIG/MAG, jak i MMA oraz TIG. Z tego powodu spawarki inwertorowe są często wykorzystywane w profesjonalnych zakładach spawalniczych. Wielu fachowców docenia je za kompaktowość – są one stosunkowo lekkie. Modele te są ponadto wzbogacone o dodatkowe funkcje, np. możliwość pracy z agregatem prądotwórczym. Ich dodatkowym atutem jest oszczędność, gdyż pobierają stosunkowo niewiele mocy i bardzo szybko się chłodzą. Z drugiej strony wymagają większej ostrożności niż konkurencyjne spawarki transformatorowe. Są dosyć podatne na uszkodzenia mechaniczne.

Urządzenia MIG/MAG

Jednymi z bardziej cenionych, profesjonalnych urządzeń MIG/MAG są półautomaty  Magnum, Ideal  Spawanie z użyciem tego sprzętu jest bezpieczne i precyzyjne. Bywa nazywane:

 • spawaniem łukowym,
 • spawaniem w ochronie gazowej,
 • spawaniem w osłonie CO2,
 • spawaniem półautomatycznym.

Każde z powyższych określeń dobrze oddaje charakter pracy wykonywanej z użyciem migomatu tego typu. Wykonywanie spoiwa odbywa się bowiem z użyciem specjalistycznego gazu ochronnego, którym może być dwutlenek węgla. Praca fachowca jest tutaj w dużej mierze wspierana przez automat, dlatego jest to technologia doceniana przez wielu spawalników.

Półautomaty MIG/MAG produkowane przez firmy Magnum oraz Ideal posiadające funkcję PULS są używane przede wszystkim do łączenia elementów o różnej grubości, np. cienkich blach z grubymi. Wszystkie modele charakteryzują się nowoczesnością i wyróżniają się jakością wykonania. Zapewniają sprawną i wygodną pracę w profesjonalnym oraz w przydomowym warsztacie. Sprzęty są objęte gwarancją.