ELEKTRODY INOX B 310 2.5/1.4kg

210,00 

Paczka -.1.4kg

SKŁAD CHEMICZNY %C 0,10
Si 0,20
Mn 2,00
Cr 25,00
Ni 20,00
PARAMETRY MECHANICZNEGranica plastyczności Re [N/mm2]: >350
Wytrzymałość Rm [N/mm2]: >550
Wydłużenie A5 [%]: >20
Udarność Kv [J]: >60 J (20°C)
Twardość: 160HB
Typ elektrody (otuliny): zasadowa
Obróbka cieplna:
Wstępne podgrzewanie i temperatura przejścia dla stali ferrytycznych do 200 – 300°C, w zależności od poszczególnego materiału rodzimego i jego grubości. Należy unikać temperatury z zakresu 650 – 900°C z powodu ryzyka wzrostu kruchości materiału.
Zawartość ferrytu:
FN = ok. 0

4 w magazynie

Liczba sztuk:
SKU: HMWEL12100025212

• Zasadowa elektroda austenityczna do spawania stali nierdzewnych typu 309 i 310, stali ferrytycznych i austenitycznych wysokostopowych.• Stopiwo odporne na łuszczenie do temperatury 1200°C.• Odporna na działanie niskich temperatur.• Bardzo dobra udarność i odporność na pękanie na gorąco.• Przeznaczona jest głównie do spoin pachwinowych.• Przeznaczona jest głównie do spoin pachwinowych.ZASTOSOWANIETypowe zastosowanie to piece wysokotemperaturowe, rury promieniujące, kotły parowe, elementy wewnętrzne gazyfikatorów węgla, osłony termometryczne, palniki, komory spalania, retorty, mufy, urządzenia do przetwórstwa spożywczego, konstrukcje kriogeniczne, wentylatory, rury. Przemysł farmaceutyczny i chemiczny. Znajduje zastosowanie w urządzeniach do ciągłego odlewania stali, wykorzystywana w zakładach przetwórstwa rudy i stali, systemy odzysku katalitycznego, przemysł rafinacji ropy, spiekalnie, cementownie, obudowy i skrzynie do wyżarzania, wentylatory.