ELEKTRODY INOX R 312 2.5/1.4kg

224,00 

Paczka – 1.4kg

SKŁAD CHEMICZNY %C 0,11
Si 0,90
Mn 0,90
Cr 29,00
Ni 9,00
PARAMETRY MECHANICZNEGranica plastyczności Re [N/mm2]: >550
Wytrzymałość Rm [N/mm2]: 740-840
Wydłużenie A5 [%]: >20
Twardość: ok. 235 HB (uzależniona jest od warunków spawania i składu chemicznego materiału bazowego)
Typ elektrody (otuliny): rutylowa
Zawartość ferrytu: FN = ok. 40
Suszenie: 300 – 350°C / 2 h

1 w magazynie

Liczba sztuk:
SKU: 001822

• Elektroda do spawania austenityczno-ferrytycznych stali o zawartości ok. 40% ferrytu w stopiwie.• Wysoka odporność na korozję naprężeniową.• Bardzo dobra odporność na występowanie pęknięć na gorąco.• Zaleca się do połączeń hybrydowych (różnoimiennych) ze stalami trudnospawalnymi oraz stali nierdzewnych z wysokowęglowymi.• Stosuje się do spawania stali trudnospawalnych np. hartowalnych, wysokowęglowych stali narzędziowych, stali matrycowych i sprężynowych (np. resory).ZASTOSOWANIENapawanie części metalowych współpracujących ze sobą i narażonych na ścieranie. Do narzędzi pracujących w wysokich temperaturach i części pieców. Napawanie szyn, matryc i narzędzi do obróbki plastycznej na gorąco. Wykonywanie spoin na materiałach trudnospawalnych o wysokiej zawartości węgla i składników podnoszących hartowność. Odbudowa elementów mechanicznych, w tym zębatek, tłoczysk itp., odbudowa matryc, warstwa buforowa pod ostrza tnące.

Waga 1,4 kg